CERTYFIKOWANY INSTALATOR
INSTALACJI OZE

Dziękuemy serdecznie wszystkim którzy wzieli udział w szkoleniu.

Uprzejmie informujemy, iż okres realizacji projektu kończy się z dniem 31.10.2014. W związku z powyższym prosimy o złożenie dokumentów o zwrot kosztów przejazdu do dnia 7 listopada 2014. Po tym terminie wnioski o zwrot kosztów dojazdu nie będą rozpatrywane.

Moduły szkoleniowe do wyboru - 80 godzin każdy
dodatkowo do każdego modułu szkolenie sep do 1kv 16 godzin

kotły i piece na biomasę

Szkolenie obejmuje zagadnienia z zakresu:

Rozeznania w rynku biomasy, rodzajów paliw. Porównywania kosztów i zysków

Technik oraz systemów spalania. Rozwiązań hydraulicznych

Logistyki, projektowania, instalacji i konserwacji urządzeń

Norm technologicznych i przepisów prawa krajowego i unijnego

Systemy solarne
i fotowoltaiczne

Szkolenie obejmuje zagadnienia z zakresu:

Rozeznania w rynku energii słonecznej, porównywania kosztów i rentowności

Charakterystki i rozmiarów elementów systemów fotowoltaicznych. Doboru odpowiedniego systemu i elementów o odpowiednich rozmiarach oraz okreslania zapotrzebowania na energię

Logistki, projektowania, instalacji i konserwacji instalacji fotowoltaicznych i wykorzystujących ciepło słoneczne

Norm technologicznych i systemów certyfikacji, przepisów prawa krajowego i unijnego

pompy ciepła

Szkolenie obejmuje zagadnienia z zakresu:

Rozeznania w rynku pomp ciepła, zasobów geotermalnych i temperatury gruntów w regionie

Identyfikacji gleb i skał pod względem przewodności cieplnej

Logistyki i regulacji dotyczących możliwości wykorzystania zasobów geotermalnych.

Możliwości zastosowania pomp ciepła w budynkach oraz określania najkorzystniejszego układu układu pomp ciepła.

Wymogów technicznych, filtracji powietrza, podłączeń do źródła ciepła i rozmieszczenia systemu

Norm i przepisów prawa krajowego i unijnego

  • bezpłatny nocleg dla osób dojeżdżających
  • podręczniki oraz materiały szkoleniowe
  • zwrot kosztów dojazdu na szkolenie
  • wyżywienie + serwis kawowy

Szkolenie odbywać się będzie systemem zjazdowym - 5 zjazdów weekendowych po 16 godzin zajęć każdy. Kurs kończy się egzaminem zgodnym z wytycznymi UE - certyfikat honorowany jest w całej Unii Europejskiej. Dodatkowo uczestnicy podchodzą do państwowego egzaminu SEP do 1kV.

Organizator

Biznes & Consulting EuroInvest Sp. z o. o.
ul. Narutowicza 56A; 20-016 Lublin
tel./ fax: 81 53 43 200;
e-mail:oze[at]bc-eu.pl; web: www.bc-eu.pl